Nye regler for smittesporing

Nye regler for smittesporing

Mange lurer på om det vil innføres strengere tiltak i Oslo.
Helsedirektoratet sendte fredag byrådet i Oslo en liste med tiltak de mener kommunen bør iverksette så raskt som mulig.
Byrådet i Oslo ønsket å avvente noe for å se hvordan smittespredningen utvikler seg.
Jeg ser at byrådet har invitert til pressekonferanse senere i dag for å orientere om koronasituasjonen og nye tiltak. Jeg forventer at kommunen vil følge helsemyndighetenes råd.


Fticket tilbyr løsninger for digital smittesporing, les mer.

 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/digital-smittesporing/id2766409/