Registrer dine besøkende

Registrer dine besøkende

Nå kan du registrere dine kunder på forhånd slik at du har full oversikt før de kommer.
Fticket gjør det også mulig å ta betalt om du øsnler dette.
I tillegg støtter systemet at dine kunder selv kan registrere seg ved ankomst

Alle disse variantene er viktig smittesporing for Corona, om du ønsker å selge billetter, forhåndsregistrer eller registrere ved ankomst.

Test ut løsningen her