Påbud om å registrere restaurantgjester

Påbud om å registrere restaurantgjester

Oslo innførte 28 september 2020 påbud om å registrere alle gjester på serveringssteder, andre kommuner kommer evt etter.
Det er også et klart ønske fra hver enkelt av oss om å registrer seg i sammenhenger der man er sammen med mange andre mennesker.

Fticket -safe er en enkel løsning der dine kunder kan registrer seg direkte på egen mobil -i løpet av sekunder.
Løsningen koster kun 390,- eks mva pr mnd og har ingen bindingstid.

Les mer her