Registrering av besøkende -Coronatiltak

Registrering av besøkende -Coronatiltak

Trenger du et system for å registrere deltakere på et event?
Fticket gir deg full kontroll på alle dsom deltar med navn, epost og telefonnummer slik at du kan følge opp ved evt smittetilfelle.

Prøv løsningen gratis.