Billettsystem for museum

Billettsystem for museum

Fticket har spesialisert seg på museum.
Vi har egne moduler tilpasset musuem. Med vår spørsmålsmodul kan du samle inn info for billettkjøpere om feks nasjonalitet og alder og samle dette i oversiktlig statistikk og enkelt hente ut rapporter.

Billettsystemet er også kombinert med butikkdatakassen slak at billetter kan selges direkte fra kasse med samme gode statistikk og oversikt.