Naturhistorisk museum

Naturhistorisk museum
(For information in English, see below)

Inngangsbillett til utstillinger på Naturhistorisk museum i Oslo

Billetten gir inngang til hele museet – opplev utstillinger om zoologi, geologi og klima på Norges største naturhistoriske museum. Inngang til Botanisk hage og veksthusene er gratis.

Det er ingen tidsbegrensning på besøket, men besøkende bes møte til sin tids-gruppe. Kjøpte billetter kan ikke refunderes. Billettene må skannes før du går inn på utstillingsstedene.

Skoleklasser og barnehagegrupper kommer gratis inn og må bestille inngang til hverdager fra kl. 11:00 (fra kl. 10:00 i perioden juni – august og i Osloskolens øvrige ferier). Undervisningsopplegg må bestilles via https://www.nhm.uio.no/besok/skole-barnehage/.

NB! Alle skoleklasser som skal besøke Klimahuset må bestille via https://www.nhm.uio.no/besok/skole-barnehage/klimahuset-skole.html

Ledsagere må fremvise ledsagerbevis ved ankomst.

Besøkende som har gratis inngang kan henvende seg i museumsbutikken (flyktninger- og asylsøkere, Oslo Pass, ICOM, Frelsesarmeens kort, studenter og ansatte ved UiO og museets venneforeninger). Forhåndsbestilling er ikke nødvendig.

In English:
Entrance tickets for exhibitions at the Natural History Museum in Oslo

The ticket gives admission to the whole museum – explore exhibitions on zoology, geology and climate at the largest natural history museum in Norway. Admission to the Botanical Garden and its green houses is free.

There is no time limit for the visit, but ticket holders are kindly asked to meet at their purchased time slot. Purchased tickets can not be refunded. The tickets must be scanned upon entering the exhibitions.

School and daycare groups have free admission to the museum and have to book admission from 11:00 weekdays (10:00 during June–August and official vacation periods of the Oslo school district). Teaching classes with museum staff must be booked through our website (in norwegian only) https://www.nhm.uio.no/besok/skole-barnehage/.

NB! All school classes who are going to visit Klimahuset must book via https://www.nhm.uio.no/english/exhibitions/climate-house/school-visits-to-the-climate-house.html

Companions need to present a companion certificate upon arrival.

Visitors that have free admission to the exhibitions are kindly asked to register at the Museum Shop for entry (refugees and asylum seekers, Oslo Pass, ICOM, Salvation Army card holders, student and employees at UiO, and friends of the museum). No pre-booking necessary.
08.12.23 10:00 - 17:00